SASA精典版98PSASAIESS异思趣向

SASA精典版98PSASAIESS异思趣向

当归川芎芍药生地黄蒲黄阿胶蓟根白芷乌金散治产后血迷、血晕,败血不止,淋漓不断,脐腹痛,昏眩,多汗,无力,及崩中下血不止。多缘忧思恚怒,动气伤神。

奚必计一时之利而戕贼仁义之心,甚与道术相反背,有乖生物之天理也。 即以醋半盏,新汲水七分调匀,母面。

 兄位弟乘,阳溪列缺。病在络,则经缓络急。

而病中尤当防备,要令我城坚固,莫教围寇益兵。又脾之脉络络舌本,心脾有热,无处疏泄,而发证于舌者,如弄舌、重舌、木舌、舌白、舌黄、舌疮、舌血之类。

由脾虚冷液多,不能收摄耳。又三日、五日、七日宜浴。

四者零陵香,能集灵圣。 不可诬轻为重,不可诳重为轻。

Leave a Reply